Q16-Maas

“Q16-Maas” is een gasveld net buiten de kust van de Tweede Maasvlakte bij Rotterdam. Het gasveld wordt geproduceerd vanaf een behandelingsinstallatie op de Maasvlakte. Q16-Maas behoort tot de zogenaamde marginale gasvelden. Het gewonnen gas is eigendom van Oranje-Nassau Energie B.V. (“ONE”) en haar partners, TAQA Offshore B.V. en Energy 06 Investments B.V.. De Nederlandse Staat neemt via EBN B.V. voor circa 40% deel aan de gaswinning.

De behandelingsinstallatie zal per dag zo’n één miljoen kubieke meter aardgas kunnen verwerken. De door het gasveld geproduceerde hoeveelheid zal na een aantal jaar afnemen doordat de druk in het veld daalt. Het Q16-Maas veld bevat veel condensaat en bovendien butaan en propaan, welke na behandeling van het gas in de raffinaderij, allen als separate producten worden verkocht. Het condensaatgehalte is  ongeveer 500 m3 condensaat per 1 miljoen m3 aardgas, ruim tien maal zo hoog als voor een gemiddeld Nederlands gasveld. Het feit dat ONE butaan en propaan als afzonderlijke productstromen uit natuurlijk aardgas afscheidt is uniek voor Europa.

Panart Internetsolutions