GEms

Gasvondst in Noordzee

Oranje-Nassau Energie B.V. (ONE) onderzoekt samen met Hansa Hydrocarbons Ltd. (Hansa) en EBN B.V. (EBN) of in het “GEms” gebied in de Noordzee op een economische manier aardgas gewonnen kan worden. Een eerste proefboring in de zomer van 2017 toonde de aanwezigheid van aardgas aan. Begin 2018 zal een tweede proefboring en aanvullend onderzoek plaatsvinden.

“GEms" Gebied

Het gebied heeft de naam GEms gekregen vanwege de ligging als ‘Gateway to the Ems’. Ems is de Duitse benaming van de rivier de Eems. Het GEms-gebied strekt zich uit over het Nederlandse en Duitse deel van de Noordzee en is ingedeeld in vijf blokken, vier in Nederlands gebied en één in Duits gebied. De plaatsen waar mogelijk gasvelden zitten worden in het GEms gebied aangeduid met de namen van edelstenen. De eerste proefboring N05-01 vond plaats naar het gasveld Ruby, de tweede proefboring N07-04 zal gedaan worden naar het vermoedelijke gasveld Tanzaniet.

Onderzoek vooraf

Ingenieursbureau Royal Haskoning DHV deed onderzoek naar eventuele gevolgen van de proefboringen op het milieu boven- en onder water. Hieruit bleek dat er geen significante nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn. Dit onderzoek is door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat meegenomen in het goedkeuringsproces voor deze proefboringen.

Vergunning en toestemming

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is verantwoordelijk voor het verlenen van toestemming voor mijnbouwactiviteiten in de Noordzee. Een proefboring is een voorbeeld van een mijnbouwactiviteit. De Noordzee is verdeeld in gebieden, ookwel blokken genoemd, en voor elk blok wordt afzonderlijk een vergunning afgegeven. De goedkeuring voor mijnbouwactiviteiten in zo’n blok, zoals een proefboring, verloopt in meerdere stappen. In 2015 gaf het Ministerie algemene vergunningen af voor mijnbouwactiviteiten in de blokken N04, N05, N08 en N07c. Deze blokken bevinden zich in het gebied dat GEms wordt genoemd. Daar bevindt zich het in 2017 ontdekte gasveld Ruby en het vermoedelijke gasveld Tanzaniet. De benodigde vergunningen voor de proefboring naar het vermoedelijke gasveld Tanzaniet zijn verleend, zodat de proefboring kan starten in februari 2018.

Werkzaamheden

De proefboring naar het Ruby gasveld vond plaats in de zomer van 2017. Deze proefboring toonde de aanwezigheid van aardgas in dit gasveld aan. Mid-februari 2018 zal de proefboring N07-04 starten, op ongeveer twintig kilometer ten noorden van Schiermonnikoog. Deze proefboring moet aantonen of er gas in dit Tanzaniet veld aanwezig is en of het voldoende is om het te kunnen winnen. Een proefboring zoals die naar het mogelijke Tanzaniet gasveld, duurt meestal zo’n tien weken. Het boorplatform is er tijdelijk en zal door zijn afstand van de kust nauwelijks te zien zijn. Als er gas wordt gevonden, zal er wel tijdelijk een vlam zichtbaar zijn. Na de proefboring wordt het boorplatform weer weggesleept. ONE heeft een langetermijncontract met Paragon, een internationale booraannemer, voor het booreiland Prospector 1. De Prospector 1 is een modern booreiland, gebouwd in 2013, dat met een uitstekende staat van dienst putten heeft geboord voor grote operators in het Verenigd Koninkrijk en Nederland.

Gaswinning

Als blijkt dat uit de gasvelden succesvol en economisch gas gewonnen kan worden, zullen de hiervoor bestemde vergunningen worden aangevraagd. Hiervoor wordt een zogenoemd Milieu Effect Rapport (MER) opgesteld, dat bij de aanvraag moet worden gevoegd. Verwacht wordt dat het totale vergunningentraject meerdere jaren zal duren, voordat met eventuele gaswinning kan worden gestart.

Betrokken partijen

Het is gebruikelijk dat verschillende bedrijven in een consortium de financiële risico’s dragen bij het onderzoek naar mogelijk nieuwe gasvelden. Voor wat betreft het GEms gebied vullen de expertises van de betrokken partijen elkaar aan: Hansa (30%) brengt geologische kennis van de GEms licenties in en ONE (30%) heeft kennis en ervaring met het ontwikkelen en exploiteren van gasvelden in de Noordzee. Staatsdeelneming vindt plaats via EBN (40%) die erop toeziet dat de Nederlandse gasvoorraden en infrastructuur optimaal benut worden en werkt aan kennisdeling in de sector. Het gezamenlijke doel van het GEms consortium is om de gasvelden in het GEms gebied op een verantwoorde wijze te onderzoeken en zo mogelijk te exploiteren.

Contact

Bij verdere vragen kunt u een e-mail te sturen naar Communications@onebv.com Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Panart Internetsolutions